Projekter

Projekter og idé’er fra Hack4DK etc., der stadigt er helt eller delvist i live med intentioner om videreudvikling eller drift.

Hvert projekt bør have en kontaktperson, og listen forsøges at blive opdateret mindst en gang i kvartalet.