Anbefalingssystemer

Hack4DK data har været datagrundlaget og startskuddet til forskellige anbefalingsystemer:

  • I 2014 blev Hack4DK data brugt som grundlag til litteratur-anbefalinger literatur-visualisering i samarbejde med Vejle Bibliotekerne
  • I 2015 blev der udviklet en app-prototype oven på Hack4DK data, der vandt pris i 2016
  • I 2019 blev anbefalingssystemet fra 2014 videreudviklet så det kunne integreres i biblioteks-hjemmesider og yderligere data blev tilføjet, – og den kom i drift på 20% af de danske biblioteker.
  • I 2020 blev der udviklet et billed-anbefalingssystem-prototype til SMK på billled-data fra Hack4DK, – véd ikke om den stadigt er i drift.
  • I 2020 blev litteraturanbefalingssystemet solgt til DBC, og integreres i den nationale biblioteksinfrastruktur.

Der foregår løbende videreudvikling af anbefalingssystemet og tilhørerende grænseflader.